BUĎTE V KONTAKTE S TUTOEKO 

TUTO nám môžete zanechať svoju správu a my vás budeme kontaktovať v čo najrýchlejšom čase!

 

Prevádzkovateľ tutoeko.eu

Mgr. Alena Mihály
Námestie 1. mája 3719/2, 080 01 Prešov
 
IČO: 50 816 829
DIČ: 1077665204
 
IBAN účtu: SK63 8330 0000 0028 0167 2172
 

Telefónne číslo

Mirka molnár ľachká    0915 891 342
alenka mihály     0940 833 923 

Máte nejaké otázky?

info@tutoeko.eu
objednavky@tutoeko.eu